Dr. Evija Rodke - Sproģe apmeklē piekto vispasaules simpoziju par ergonomiskajiem implantiem

Dr. Evija Rodke - Sproģe ir tikko atgriezusies no Itālijas, kur apmeklēja piekto vispasaules simpoziju par ergonomiskajiem implantiem. Pasākumā piedalījās vadošie speciālisti no visas pasaules. Simpozijā tika prezentēti jaunākajie pētījumi par implantu teksturēto apvalku ietekmi uz organismu, silikona slimību, kā arī tika izskatītas tādas tēmas kā krūšu ķirurģijas evolūcija, modernākās operāciju tehnikas u.c. aktualitātes.
Dr. Rodke-Sproģe atzinīgi vērtē simpoziju, svaigo informāciju un iegūtās atziņas, kas palīdzēs turpmākā praksē.